Yaz əkinlərinin səpin norması haqqında

Orucov Lətif
Beyləqan
2 0