Dənli və paxlalı bitkilər

Ələsgərov İsmayıl
Qazax
2 0

Dənli və paxlalı bitkilər

Firidun Əmiraslanov
Ağstafa
2 0