Bağın salınmasında əsas məqamlar: sahənin seçilməsi və calaqaltı-sort seçimi


01-04-2021 2

Kənd təsərrüfatında tətbiq olunan müasir suvarma sistemləri


12-04-2021 2

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı zamanı yanğından mühafizə üzrə təlimat


07-06-2021 2