Qarğıdalı yığımında istifadə edilən texnikalar


19-04-2019 12

Limon


19-04-2019 20

Gilas


19-04-2019 17

Qarğıdalının daşınmasında istifadə edilən texnikalar


19-04-2019 12

Gavalı


19-04-2019 18

Çay


19-04-2019 22

Taxıl əkini üçün sahənin hazırlanmasında istifadə olunan texnikalar


19-04-2019 18

Taxıl səpinində istifadə olunan texnikalar


19-04-2019 10