Taxılın becərilməsində istifadə olunan texnikalar


19-04-2019 22

Taxıl yığımında istifadə edilən texnikalar


19-04-2019 15

Taxılın daşınmasında istifadə edilən texnikalar


19-04-2019 22

Taxılyığan kombaynların saxlanması


20-04-2019 39

Dabaq


22-04-2019 15

Şəkər çuğunduru əkini üçün sahənin hazırlanmasında istifadə olunan texnikalar


22-04-2019 13

Şəkər çuğunduru səpinində istifadə olunan texnikalar


22-04-2019 11

Şəkər çuğundurunun becərilməsində istifadə olunan texnikalar


22-04-2019 21