Şəkər çuğunduru yığımında istifadə olunan texnikalar


22-04-2019 26

Şəkər çuğundurunun daşınmasında istifadə edilən texnikalar


22-04-2019 14

Vərəm


22-04-2019 17

Kənd təsərrüfatı texnikalarının qorunması


22-04-2019 33

Çəltik əkini üçün sahənin hazırlanmasında istifadə olunan texnikalar


23-04-2019 24

Çəltik səpinində və şitil əkinində istifadə olunan texnikalar


23-04-2019 16

Çəltiyin becərilməsində istifadə olunan texnikalar


23-04-2019 19

Çəltik yığımında istifadə olunan texnikalar


23-04-2019 14