Çəltiyin daşınmasında istifadə olunan texnikalar


23-04-2019 21

Pambıq


30-04-2019 39

Çiyid səpini üçün sahənin hazırlanmasında istifadə olunan texnikalar


01-05-2019 15

Çiyid səpinində istifadə olunan texnikalar


01-05-2019 12

Pambığın becərilməsində istifadə olunan texnikalar


01-05-2019 20

Pambıq yığımında istifadə olunan texnikalar


01-05-2019 15

Pambığın daşınmasında və sahənin təmizlənməsində istifadə olunan texnikalar


01-05-2019 24

Malalar


06-05-2019 16