Gülnar Bağırova

  • Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
  • İpəkçi
  • aminamaryam@bk.ru
  • 055 -614- 39- 07
  • Keçirdiyi təlimlərin sayı: 6

 

Təhsili:

2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkilərin mühafizəsi ixtisasının aqrar elmləri üzrə fəlsəfə proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olunub. Hal-hazırda "Gəncə-Qazax bölgəsində tut ipəkqurdu  yumurtaları və baramalarının keyfiyyətini artıran yeni üsulun işlənib hazırlanması" mövzusunda elmi-tədqiqat işləri aparır.

2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İpəkçilik magistr elmi-ixtisasını bitirmişdir.

2008-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Aqronomluq fakültəsinin Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

2018-ci ildən Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında İpəkçilik ixtisasının tədrisi üzrə assisent.

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında laborant.

2005-ci ildə Gəncə şəhəri N.Hüseynov adına 38 nömrəli orta məktəbdə texniki işçi.

Apardığı dərslər:

Bakalavrda - Azərbaycan və İngilis dilləri üzrə "İpəkçilik", "Bitkiçilik",  "Bitkiçilik məhsullarının istehsalı texnologiyası"  fənni

Magistraturada - "Bitkiçilik" , Tütünün becərilmə texnologiyası" fənni

Tədqiqat sahəsi:

Baramaçılıq, İpəkqurdu

Tut ipəkqurdunun xəstəlik və zərərvericiləri onlarla mübarizə tədbirləri

İpəksarıyanlar, onların bioloji xüsusiyyətləri, entomofaqları və təsərrüfat əhəmiyyəti

İntroduksiya olunmuş çəkil ağaclarının yarpaqları ilə yemləndirilmiş tut ipəkqurdlarının barama məhsuldarlığına təsiri

ADAU-da İpəkçilik laboratoriyası üçüntut ipəkqurdu cins və hibridlərinin genofondun yaradılmasında işlərin aparılması

Beynəlxalq konfrans və seminarlar:

28.09.2018-ci ildə ADAU-da "Akademik Cəlal Əliyevin elmi irsini öyrənirik" mövzusunda gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfrans.

22 iyun 2018-ci ildə AzKTN-nin Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun təşkil etdiyi "Tut ipəkqurdunun barama məhsuldarlığının artırılmasında tətbiq edilən aqrozootexniki qaydalar" adlı elmi-proktiki seminar.

03.04.2017 ci il tarixdə Şəki şəhərində Qara dəniz, Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya ölkələrinin İpəkçilik Assosasiyasiyasının 8-ci beynəlxalq konfransda "İpəkçilikdə erkək kəpənəklərin təkrar mayalandırılmasından alınan qrenanın miqdar və kütləsinə təsiri" mövzusu ilə çıxış,  assosaiyanın elmi jurnalında məqaləsi  və mövzuya aid posterin təqdimatı.

07-12 aprel 2019-cu ildə Gürcüstanın Batumi Şəhərində Qara dəniz, Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya ölkələrinin İpəkçilik Assosasiyasiyasının 9-cu beynəlxalq konfransda  çıxış və assosaiyanın elmi jurnalında məqaləsi.

Məqalələr:

"Проблемы современной науки и образования"  2018 - N7(127),  Rusiya,

s.14-21

"Актуальные проблемы производства качественного и конкурентоспособного коконного сырья" 24 октября 2017 , Ташкент-2017, ср. 131-134

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti "Akademik Cəlal Əliyevin elmi irsini öyrənirik" mövzusunda gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının materialları. Gəncə - 28.09.2018  s. 14-15