İlk dəfə amarant ilə qarğıdalı əkilib


Respublikamızın torpaq-iqlim şəraiti payızlıq dənli-taxıl bitkiləri yığıldıqdan sonra, təkrar əkin aparılmasına və ikinci məhsul alınmasına imkan verir. Qarğıdalı bitkisinin qısa vegetasiya müddətinə malik olması (90-100 gün) və hektardan yüksək dən və yaşıl kütlə verməsi, onun təkrar əkində istifadəsini ön sıraya çıxarır. Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin strukturuna daxil olan qurumlar tərəfindən 560 hektarda hibrid qarğıdalı əkini həyata keçirilmişdir.

https://youtu.be/_Azx5vK3L7M