Kartof bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 24 İyul 2019 14:00

Keçirilmə yeri : Lerik

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Kartofçuluqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) :

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Kartof bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi
  • Kartof bitkisinin xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Təlim materialları:

Kartof bitkisinə aqrotexniki qulluğun zamanında və güzgün qaydada aparılması, xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı mübarizə (dərmanlama prosesi) və bu zaman yarana biləcək təhlükələrə qarşı tədbirlərə əməl edilməsi.


Oxşar təlimlər