Pambıq bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 15 Avqust 2019 11:00

Keçirilmə yeri : Saatlı

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Texniki bitkilərin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Fermerlər

Təlimçi(lər) : Mirasim Talıbov

İştirakçı sayı : 20


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Pambıqyığan texnikasının idarə olunması
  • Pambıq bitkisinin becərilməsi və aqrotexniki tədbirlər

Təlim materialları:

Pambıq bitkisinə becərilməsi, aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi,xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması haqqında iştirakçılara biliklərin verilməsi


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0