Şəkər çuğunduru bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 10 May 2019 12:00

Keçirilmə yeri : Cəlilabad

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Texniki bitkilərin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Şəkər çuğuunduru bitkisinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Namiq Hüseynov

İştirakçı sayı : 2


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Şəkər çuğunduru bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları

Təlim materialları:

Şəkər çuğunduru güclü kök sisteminin inkişafı, aktiv mikrobioloji proseslərin getməsi, ehtiyat nəmliyin və qida maddələrinin toplanması üçün əlverişli olan qalın şum qatına malik qida maddələri ilə zəngin torpaqları sevən bitkidir. Becərmə texnologiyasında əsas şərtlərdən biri olan sağlam və bərabər çıxış alınması məhz payız və yaz aylarında torpağın keyfiyyətlə hazırlanmasından asılıdır.


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0