Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin istismarı prosesində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinə dair ümumi məlumatlar.Kənd təsərrüfatı məhsullarının mexaniki nəqliyyat vasitələrinin mövsümi işlərə hazırlığının təşkilinə dair məsləhətlərin verilməsinin təşkili

Keçirildiyi tarix : 12 Sentyabr 2019 14:00

Keçirilmə yeri : Zərdab

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Mexanizatorlar, Fermerlər

Təlimçi(lər) : Həsənov Fizuli

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı ilə bağlı traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin mövsümi işlərə hazırlığının təşkilinə dair məsləhətlərin verilməsinin təşkili.
  • Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin istismarı prosesində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi və dövlət rüsumları haqqında məlumatların çatdırılması.

Təlim materialları:

Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin istismarı prosesində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinə dair ümumi məlumatlar.Kənd təsərrüfatı məhsullarının mexaniki nəqliyyat vasitələrinin mövsümi işlərə hazırlığının təşkilinə dair məsləhətlərin verilməsi.


Oxşar təlimlər