Sahədə görülən işlər

Keçirildiyi tarix : 21 Fevral 2020 11:00

Keçirilmə yeri : Beyləqan

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Bostan bitkilərinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Dənli və dənli - paxlalı bitkilərinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Yem bitkilərinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Fermerlər

Təlimçi(lər) : Behbudov Bayram

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Sahənin əkinə hazırlanması

Təlim materialları:

Sahənin bitki qaıqlarından təmizlənməsi, dondurma şumunun aparılması, arata torpağın hazırlanması və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri dondurma şumunun altına üzvi və mineral gübrələrin verilməsi və səpinin aparılması


Oxşar təlimlər

Dənli və paxlalı bitkilər

Firidun Əmiraslanov
Ağstafa
2 0

Dənli və paxlalı bitkilər

Ələsgərov İsmayıl
Qazax
2 0