Şəkər çuğunduru əkiləcək sahələrin əkinə tam hazırlanması, üzvi və mineral gübrələrin səpinlə birlikdə istifadəsi

Keçirildiyi tarix : 18 Mart 2021 11:00

Keçirilmə yeri : İmişli

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Texniki bitkilərin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Şəkər çuğuunduru bitkisinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Qəhrəman Qəhrəmanov

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Şəkər çuğunduru bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları

Təlim materialları:

Sahənin əkinə hazırlanma aqrotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsinin vacibliyi

Toxum yuvasının hazırlanması və toxum normalarının təyin edilməsi

Üzvi və mineral gübrələrin əkinlə birlikdə verilməsi üsulu və bunun gələcəkdə məhsuldarlığa təsiri

 


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0