Pambıq əkiləcək sahənin əkinə hazırlanması, səpin zamanı aqrotexniki qaydalara əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 29 Mart 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Beyləqan

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Pambıqçılıqla məşğul olan fermerlər, Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Behbudov Bayram

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Pambıq bitkisinin becərilməsi və aqrotexniki tədbirlər

Təlim materialları:

Pambıq əkiləcək sahələrin aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq səpinə hazırlanmasının vacibliyi
Səpinin normalara uyğun aparılması
Toxum yuvalarının aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq hazırlanması


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0