Yaz aratının aparılması, səpin texnologiyasının tətbiqi, səpində üzvi və mineral gübrələrdən istifadə, aqrotexniki tədbirlərin düzgün tətbiq edilməsi

Keçirildiyi tarix : 04 Mart 2021 11:00

Keçirilmə yeri : İmişli

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Qəhrəman Qəhrəmanov

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Sahənin bitki qalıqlarından təmizlənməsi, dondurma şumunun aparılması, arata torpağın hazırlanması və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri, dondurma şumunun altına üzvi və mineral gübrələrin verilməsi səpinin aparılması

Təlim materialları:

Səpinin optimal müddətdə aparılması
Toxumun normal dərinliyə qoyulması
Səpin zamanı temperaturun miqdarı
Pambıqda çıxış alınandan sonra aqrotexniki qulluq işlərinin aparılması

Kultivasiya işləri
Alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri və s.


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0