Günəbaxan bitkisinin əkin dövriyyəsində yeri, səpin müddəti və vegetasiya müddətində aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 11 Mart 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Gəncə

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Günəbaxan bitkisinin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər, Fermerlər

Təlimçi(lər) : Nəbiyev İsmayıl

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Aqrotexnoloji xəritəyə uyğun düzgün becərilmə metodu

Təlim materialları:

Fermer təsərrüfatında nəhsuldarlığın artırılması üçün aqrotexniki tədbirlərin vaxtında və düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Bu məqsədlə 1 hektar günəbaxan bitkisinin becərilməsinə dair texnoloji xəritənin fermerlərə izah edilməsi. Torpağın əsas və səpin qabağı düzgün becərilməsinin izahı, vegetasiya becərmələri- suvarılması,gübrələnməsi və alaq otlarına qarşı mübarizə yolları. Məhsulun vaxtında və itkisiz yığımı.


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0