Payızlıq taxıl əkinlərində yemləmə gübrəsinin verilməsi, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 11 Mart 2021 10:28

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Toxumçuluqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Payızlıq taxıl əkinlərin əlavə yemlənmə gübrələrin verilməsi, gübrə normaları alaqlara qarşı herbisitin verilmə norması və təhlükəsizlik qaydaları, ziyanverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri

Təlim materialları:

Payızlıq taxıl əkinlərində yemləmə gübrəsinin verilməsi, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması.


Oxşar təlimlər