"Yazlıq bitkilər (tütün, tərəvəz) üçün istixana şəraitində şitil istehsalının təşkili, qida rejiminin tənzimlənməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı profilaktiki tədbirlərin görülməsi"

Keçirildiyi tarix : 12 Mart 2021 11:20

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Texniki bitkilərin becərilməsiylə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Məmmədova Aişə

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Əraziyə uyğun (açıq və örtülü sahə) yüksək məhsuldar sortların seçimi
  • Yazlıq bitkilər üçün istixana şəraitində şitil stehsalının təşkili, qida rejiminin tənzimlənməsi, xəstəlik zərərvericilərə qarşı profilaktiki tədbirlərin görülməsi

Təlim materialları:

"Yazlıq bitkilər (tütün, tərəvəz) üçün istixana şəraitində şitil istehsalının təşkili, qida rejiminin tənzimlənməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı profilaktiki tədbirlərin görülməsi" 


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0