“Payızlıq taxıl əkinlərində qulluq işlərinin davam etdirilməsi, yemləmə gübrəsinin verilməsi, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə, təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili”

Keçirildiyi tarix : 08 Fevral 2021 11:13

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Payızlıq taxıl əkinlərin əlavə yemlənmə gübrələrin verilməsi, gübrə normaları alaqlara qarşı herbisitin verilmə norması və təhlükəsizlik qaydaları, ziyanverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri

Təlim materialları:

“Payızlıq taxıl əkinlərində qulluq işlərinin davam etdirilməsi, yemləmə gübrəsinin verilməsi, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə, təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili”


Oxşar təlimlər