İribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların yem paylarının tərtibi

Keçirildiyi tarix : 09 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Xızı

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : İribuynuzlu heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Zahid Tağıyev

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • İribuynuzlu heyvandarlıqda süd veriminin artırılması

Təlim materialları:

Təlimdə iri və xırda buynuzlu heyvanlar üçün yem paylarının tərtibi, məhsuldarlıq istiqamətindən asılı olaraq yem rasionunun hazırlanması və s. barədə məlumat veriləcək.


Oxşar təlimlər