“Payızlıq taxıl əkinlərində xəstəlik və zərərvericilərə, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri, təhlükəsizlik qaydalarının təşkili”

Keçirildiyi tarix : 12 Aprel 2021 15:00

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Toxumçuluqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Taxıl əkinlərində zərərvericilərə və siçanabənzər gəmricilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Təlim materialları:

“Payızlıq taxıl əkinlərində xəstəlik və zərərvericilərə, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri, təhlükəsizlik qaydalarının təşkili”


Oxşar təlimlər