Kartofun toxum materialının əkinə hazırlanması və əkin

Keçirildiyi tarix : 02 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Bakı

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Kartofçuluqla məşğul olan fermerlər, Tərəvəzçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Məcid Adıgözəlov

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Kartofun toxum materialının əkinə hazırlanması və əkin

Təlim materialları:


Oxşar təlimlər

Dənli və paxlalı bitkilər

Ələsgərov İsmayıl
Qazax
2 0