Dənli və dənli - paxlalı bitkiləri aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 23 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Bakı

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Arif Əliyev

İştirakçı sayı : 9


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Dənli və Paxlalı bitkilərə aqrotexniki qulluq işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, yemləmə gübrələrin verilməsi, bir ləpəli və iki ləpəli alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi.

Təlim materialları:

 

<iframe src="/uploads/info/_1618837083.pdf" width="100%" height="800px"></iframe>


Oxşar təlimlər