"Baramaçılıqda aqrozootexniki qaydalarına düzgün əməl etməklə tut ipəkqurdunun bəslənməsi"

Keçirildiyi tarix : 20 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Baramaçılıqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Şükürov Məmməd

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Barama istehsalının səmərəli təşkili və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

Təlim materialları:

"Baramaçılıqda aqrozootexniki qaydalarına düzgün əməl etməklə tut ipəkqurdunun bəslənməsi"


Oxşar təlimlər