"Payızlıq taxıl əkinlərində xəstəlik və zərərvericilərə, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri, təhlükəsizlik qaydalarının təşkili"

Keçirildiyi tarix : 07 Aprel 2021 15:00

Keçirilmə yeri : Zaqatala

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Hacıəhmədzadə Vüqar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Taxıl əkinlərində zərərvericilərə və siçanabənzər gəmricilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Təlim materialları:

"Payızlıq taxıl əkinlərində xəstəlik və zərərvericilərə, alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri, təhlükəsizlik qaydalarının təşkili"


Oxşar təlimlər