Pambıq əkiləcək sahənin səpinə hazırlanması

Keçirildiyi tarix : 20 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Beyləqan

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Pambıqçılıqla məşğul olan fermerlər, Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Hüseynov Namiq

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Pambıqyığan texnikasının idarə olunması
  • Pambıq bitkisinin becərilməsi və aqrotexniki tədbirlər
  • Pambıq əkiləcək sahənin hazırlanması, səpinin təşkili və becərmə texnologiyası

Təlim materialları:

Pambıq sahəsinin səpin qabağı şumlanması, malalanması, hamarlanması, bitki qalıqlarından təmizlənməsi,

Tirə ilə əkin üsulunun tətbiq edilməsi və s.

 


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0