"Baramaçılıqda aqrozootexniki qaydalarına düzgün əməl etməklə tut ipəkqurdunun bəslənməsi"

Keçirildiyi tarix : 21 Aprel 2021 10:00

Keçirilmə yeri : Balakən

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Baramaçılıqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Məmmədova Aişə

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Barama istehsalının səmərəli təşkili və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri

Təlim materialları:

"Baramaçılıqda aqrozootexniki qaydalarına düzgün əməl etməklə tut ipəkqurdunun bəslənməsi"


Oxşar təlimlər