"Tütün və tərəvəz istehsalında müasir şitilxanaların təşkili, şitil istehsalı, açıq sahəyə köçürülməsi və aqrotexniki qulluq işləri"

Keçirildiyi tarix : 30 Aprel 2021 14:00

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Əraziyə uyğun (açıq və örtülü sahə) yüksək məhsuldar sortların seçimi

Təlim materialları:

"Tütün və tərəvəz istehsalında müasir şitilxanaların təşkili, şitil istehsalı, açıq sahəyə köçürülməsi və aqrotexniki qulluq işləri"


Oxşar təlimlər

Sahənin pambıq səpininə hazırlanması

Hüseynov Namiq
Beyləqan
2 0