Arıların beçə verməsi və ona qarşı tədbirlər

Keçirildiyi tarix : 28 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Balakən

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Arıçılıqla məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Əliyev Anar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Arıxanada yaz işləri və arıların yaz mövsümünə hazırlanması

Təlim materialları:

Təlimdə arıların beçə vermə səbəbləri, buna gətirib çıxaran amillər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri barədə geniş məlumat veriləcək.


Oxşar təlimlər