Dənli taxıl-paxlalı bitkiləri aqrotexniki qulluq işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsiz qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 18 May 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Bakı

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Sevindik Dünyamalıyev

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Dənli və Paxlalı bitkilərə aqrotexniki qulluq işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, yemləmə gübrələrin verilməsi, bir ləpəli və iki ləpəli alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi.

Təlim materialları:


Oxşar təlimlər