"Tütün və tərəvəz istehsalında müasir şitilxanaların təşkili, şitil istehsalı, açıq sahəyə köçürülməsi və aqrotexniki qulluq işləri"

Keçirildiyi tarix : 29 Aprel 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Əraziyə uyğun (açıq və örtülü sahə) yüksək məhsuldar sortların seçimi

Təlim materialları:

"Tütün və tərəvəz istehsalında müasir şitilxanaların təşkili, şitil istehsalı, açıq sahəyə köçürülməsi və aqrotexniki qulluq işləri"


Oxşar təlimlər

Dənli və paxlalı bitkilər

Ələsgərov İsmayıl
Qazax
2 0

Dənli və paxlalı bitkilər

Firidun Əmiraslanov
Ağstafa
2 0