Dənli və paxlalı bitkilərə aqrotexniki qulluq işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, yemləmə gübrələrinin verilməsi, birləpəli və ikiləpəli alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Keçirildiyi tarix : 27 Fevral 2020 11:00

Keçirilmə yeri : Tovuz

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Fermerlər

Təlimçi(lər) : Şahyəddin Abbasov

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Payızlıq taxıl əkinlərin əlavə yemlənmə gübrələrin verilməsi, gübrə normaları alaqlara qarşı herbisitin verilmə norması və təhlükəsizlik qaydaları, ziyanverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri

Təlim materialları:

1. Taxılçılıq haqqında ümumi mlumat - Şahyəddin Abbasov


Oxşar təlimlər