"Taxıl əkinlərində xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə işləri və təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili"

Keçirildiyi tarix : 17 Mart 2021 11:00

Keçirilmə yeri : Şəki

Kimlər üçün nəzərdə tutulub : Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər

Təlimçi(lər) : Namazov Sərkar

İştirakçı sayı : 0


Nə öyrənə bilərsiniz:

  • Taxıl əkinlərində zərərvericilərə və siçanabənzər gəmricilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması

Təlim materialları:

"Taxıl əkinlərində xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə işləri və təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili"


Oxşar təlimlər