Musayeva Səfa

  • Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
  • Aparıcı elmi işçi
  • malee.aze@bk.ru
  • +994557018398
  • Keçirdiyi təlimlərin sayı: 3

1989-cu ildə Azərbaycan kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Baytarlıq təbabəti” fakültəsinə daxil olub.

1994-cü ildə Gəncə Regional Elmi-Mərkəzin 2 nömrəli laboratoriyasında baş laborant vəzifəsinə təyin edilib. 2000-ci ildə həmin laboratoriyada mühəndis vəzifəsinə keçirilib.

2003-cü ildə ailə vəziyyətiylə əlaqədar öz  xahişiylə işdən azad edilib.

2009-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstituna “Müalicə və profilaktika” laboratoriyasına analıq məzuniyyəti yerinə müvəqqəti laborant vəzifəsinə qəbul edilib. 2012-ci ildə “Biotexnologiya və xəstəlik-zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyasına böyük elmi işçi vəzifəsinə keçirilib.

2013-cü ildə doktorant pilləsinə daxil olub.