Nəbiyev İsmayıl

  • Bitki mühafizə və Texniki bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu
  • Böyük elmi işçi
  • İsmayıl.nebiyev1961@mail.ru
  • 050-688-24-41
  • Keçirdiyi təlimlərin sayı: 1

Mən Nəbiyev İsmayıl Rza oğlu 1961-ci ildə sentyabrın 4-də Şəmkir ra­yo­nu­nun Çinarlı qəsəbəsində anadan olmuşam.  1978-ci ildə Samux rayon AzNİXİ qə­sə­bə orta məktəbi bitirmişəm və  1978-ci ildə AzETPİ-də laborant vəzifəsinə işə qəbul olun­muşam. 1979-1981-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşam. 1981-ci ildə AzETPİ-nin Yardımçı təcrübə təsərrüfatında briqadir vəzifəsinə işə qəbul olunmuşam. 1982-ci ildə  ADAU-nun “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və  təşkili” fa­kul­təsinə qiyabi daxil olmuşam və 1988-ci ildə universiteti bitirmişəm.

1983-cü ildə AzETPİ-nin Yardimçi təcrübə təçərrüfatında hesabdar, 1988-ci ildə isə iqti­sadçı vəzifəsinə keçirilmişəm. 1990-cı ildə   həmin təsərrüfatda di­rektor vəzifəsində işləmişəm. 1991-ci ildən etibarən AzETPİ-nin “Tədbiq və El­mi Texniki İnformasiya” şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul olunmuşam . 2008-ci ildə həmin şöbədə böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifəsinə keçi­ril­mi­şəm. 2009-cu ildə müsabiqə yolu ilə “İnformasiya və tədbiq” qrupunun rəhbəri və­zi­fəsinə seçilmişəm. 2010-cu ildə “Aqrotexnologiya“ şöbəsində böyük elmi işçi və­zi­fəsinə keçirilmişəm. Hal-hazırda həmin vəzifədə çalışıram.

İşlədiyim müddətdə 15 elmi məqalə, 1 tövsiyənin  müəllifi və 2 kitabçada həm­müəllif olmuşam.

2018-2019-cu illərdə “Günəbaxan bitkisinin intensiv becərmə texnologiyası” möv­­zusunda  respublikanın rayonlarında 8  elmi praktik təlim keçirmişəm.