Vəliyeva Mahirə

  • Bitki mühafizə və Texniki bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu
  • Şöbə müdiri
  • mahireveliyeva54@gmail.com
  • 055-992-78-11
  • Keçirdiyi təlimlərin sayı: 1

1978-ci ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Meyvə tərəvəzçilik və üzümçülük fakultəsini bitirib

  • 2004-cü ildə “Bitkiçilik” ixtisası üzrə “kənd təsərrüfatı elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır
  • 2007-ci ildə sabiq AzETPİ-nin elmi sovetində doktorluq mövzusu təsdiq olunmuş, hazırda həmin işin yekun mərhələsi üzərində çalışır
  • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2.XII.2014-cü il tarixli qərarı ilə Bitkiçilik ixtisası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir
  • 3 iri həcmli kitab, 2 kitab, 65 elmi əsərin müəllifidir.